Szanowni państwo,

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie dotyczącej ochrony danych osobowych – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych oraz przysługujących prawach z tym związanych.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest Edward Baranowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Barbud Edward Baranowski z siedzibą przy ulicy Adama Mickiewicza 77, 05-462 Wiązowna.
  •  Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail biuro@barbud.pl lub pisemnie pod adresem ul. Adama Mickiewicza 77, 05-462 Wiązowna, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  • Państwa dane będą przetwarzane w związku z: przygotowaniem ofert; zawarciem, wykonaniem oraz rozliczeniem umów sprzedaży towarów i usług.
  • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia (Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia (Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych).
  • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty świadczące na naszą rzecz usługi obce (m.in. księgowe, transportowe, spedycyjne, kurierskie i pocztowe, itp.) oraz inne podmioty.
  • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  • Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych w tym do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  • Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania . Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  • Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Adres:
Brzeziny 6b
05-074 Halinów

Godziny otwarcia:
pon.-pt: 7.00-17.00
sob.: 7.00-13.00