:: Nasza Firma :: Dostawcy :: Usługi :: Transport :: Działki, nieruchomości :: Materiały :: Kontakt ::Styropian


Styropian Arbet PODŁOGA/DACH gr. 1cm.

Do stosowania na podłogi, poddasza i strychy użytkowe oraz nieużytkowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej.Ilość płyt w paczce: 60. Ilość m2 w paczce: 30.
Styropian Arbet PODŁOGA/DACH gr. 2cm.

Do stosowania na podłogi, poddasza i strychy użytkowe oraz nieużytkowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Ilość płyt w paczce: 30. Ilość m2 w paczce: 15.
Styropian Arbet PODŁOGA/DACH gr. 3cm.

Do stosowania na podłogi, poddasza i strychy użytkowe oraz nieużytkowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Ilość płyt w paczce: 20. Ilość m2 w paczce: 10.
Styropian Arbet PODŁOGA DACH gr. 4cm.

Do stosowania na podłogi, poddasza i strychy użytkowe oraz nieużytkowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Ilość płyt w paczce: 15. Ilość m2 w paczce: 7,5.
Styropian Arbet PODŁOGA/DACH gr.5cm.

Do stosowania na podłogi, poddasza i strychy użytkowe oraz nieużytkowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Ilość płyt w paczce: 12. Ilość m2 w paczce: 6.
Styropian Arbet PODŁOGA/DACH gr. 6cm

Do stosowania na podłogi, poddasza i strychy użytkowe oraz nieużytkowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Ilość płyt w paczce: 10. Ilość m2 w paczce: 5.
Styropian Arbet PODŁOGA/DACH gr. 7cm.

Do stosowania na podłogi, poddasza i strychy użytkowe oraz nieużytkowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Ilość płyt w paczce: 8. Ilość m2 w paczce: 4.
Styropian Arbet PODŁOGA/DACH gr.8cm.

Do stosowania na podłogi, poddasza i strychy użytkowe oraz nieużytkowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Ilość płyt w paczce: 7. Ilość m2 w paczce: 3,5.
Styropian Arbet PODŁOGA/DACH gr. 9cm.

Do stosowania na podłogi, poddasza i strychy użytkowe oraz nieużytkowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Ilość płyt w paczce: 6. Ilość m2 w paczce: 3.
Styropian Arbet PODŁOGA/DACH gr.10cm.

Do stosowania na podłogi, poddasza i strychy użytkowe oraz nieużytkowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Ilość płyt w paczce: 6. Ilość m2 w paczce: 3.
Styropian Arbet FASADA SYSTEM CLASSIC gr.1cm.

Do stosowania w aplikacjach wymagających przenoszenia niewielkich obciążeń mechanicznych. W szczególności do izolacji cieplnej np. powierzchni ścian szkieletowych, szczeliny zamkniętych lub wentylowanych ścian trójwarstwowych. Ilość płyt w paczce: 60. Ilość m2 w paczce: 30.
Styropian Arbet FASADA SYSTEM CLASSIC gr.2cm.

Do stosowania w aplikacjach wymagających przenoszenia niewielkich obciążeń mechanicznych. W szczególności do izolacji cieplnej np. powierzchni ścian szkieletowych, szczeliny zamkniętych lub wentylowanych ścian trójwarstwowych. Ilość płyt w paczce: 30. Ilość m2 w paczce: 15.
Styropian Arbet FASADA SYSTEM CLASSIC gr.3cm.

Do stosowania w aplikacjach wymagających przenoszenia niewielkich obciążeń mechanicznych. W szczególności do izolacji cieplnej np. powierzchni ścian szkieletowych, szczeliny zamkniętych lub wentylowanych ścian trójwarstwowych. Ilość płyt w paczce: 20. Ilość m2 w paczce: 10.
Styropian Arbet FASADA SYSTEM CLASSIC gr.4cm.

Do stosowania w aplikacjach wymagających przenoszenia niewielkich obciążeń mechanicznych. W szczególności do izolacji cieplnej np. powierzchni ścian szkieletowych, szczeliny zamkniętych lub wentylowanych ścian trójwarstwowych. Ilość płyt w paczce: 15. Ilość m2 w paczce: 7,5.
Styropian Arbet FASADA SYSTEM CLASSIC gr. 5cm.

Do stosowania w aplikacjach wymagających przenoszenia niewielkich obciążeń mechanicznych. W szczególności do izolacji cieplnej np. powierzchni ścian szkieletowych, szczeliny zamkniętych lub wentylowanych ścian trójwarstwowych. Ilość płyt w paczce: 12. Ilość m2 w paczce: 6.
Styropian Arbet FASADA SYSTEM CLASSIC gr. 6cm.

Do stosowania w aplikacjach wymagających przenoszenia niewielkich obciążeń mechanicznych. W szczególności do izolacji cieplnej np. powierzchni ścian szkieletowych, szczeliny zamkniętych lub wentylowanych ścian trójwarstwowych. Ilość płyt w paczce: 10. Ilość m2 w paczce: 5.
Styropian Arbet FASADA SYSTEM CLASSIC gr. 7cm.

Do stosowania w aplikacjach wymagających przenoszenia niewielkich obciążeń mechanicznych. W szczególności do izolacji cieplnej np. powierzchni ścian szkieletowych, szczeliny zamkniętych lub wentylowanych ścian trójwarstwowych. Ilość płyt w paczce: 8. Ilość m2 w paczce: 4.
Styropian Arbet FASADA SYSTEM CLASSIC gr. 8cm.

Do stosowania w aplikacjach wymagających przenoszenia niewielkich obciążeń mechanicznych. W szczególności do izolacji cieplnej np. powierzchni ścian szkieletowych, szczeliny zamkniętych lub wentylowanych ścian trójwarstwowych. Ilość płyt w paczce: 7. Ilość m2 w paczce: 3,5.
Styropian Arbet FASADA SYSTEM CLASSIC gr. 9cm.

Do stosowania w aplikacjach wymagających przenoszenia niewielkich obciążeń mechanicznych. W szczególności do izolacji cieplnej np. powierzchni ścian szkieletowych, szczeliny zamkniętych lub wentylowanych ścian trójwarstwowych. Ilość płyt w paczce: 6. Ilość m2 w paczce: 3.
Styropian Arbet FASADA SYSTEM CLASSIC gr. 10cm.

Do stosowania w aplikacjach wymagających przenoszenia niewielkich obciążeń mechanicznych. W szczególności do izolacji cieplnej np. powierzchni ścian szkieletowych, szczeliny zamkniętych lub wentylowanych ścian trójwarstwowych. Ilość płyt w paczce: 6. Ilość m2 w paczce: 3.
Styropian Arbet FASADA SYSTEM KOMFORT gr.1cm.

Do stosowania w aplikacjach wymagających przenoszenia niewielkich obciążeń mechanicznych, w szczególnośći do izolacji ścian, stropów żelbetowych, dachy strome pod i pomiędzy krokwiami. Ilość płyt w paczce: 60. Ilość m2 w paczce: 30.
Styropian Arbet FASADA SYSTEM KOMFORT gr.2cm.

Do stosowania w aplikacjach wymagających przenoszenia niewielkich obciążeń mechanicznych, w szczególności do izolacji ścian, stropów żelbetowych, dachy strome pod i pomiędzy krokwiami. Ilość płyt w paczce: 30. Ilość m2 w paczce: 15.
Styropian Arbet FASADA SYSTEM KOMFORT gr.3cm.

Do stosowania w aplikacjach wymagających przenoszenia niewielkich obciążeń mechanicznych, w szczególności do izolacji ścian, stropów żelbetowych, dachy strome pod i pomiędzy krokwiami. Ilość płyt w paczce: 20. Ilość m2 w paczce: 10.
Styropian Arbet FASADA SYSTEM KOMFORT gr.4cm.

Do stosowania w aplikacjach wymagających przenoszenia niewielkich obciążeń mechanicznych, w szczególności do izolacji ścian, stropów żelbetowych, dachy strome pod i pomiędzy krokwiami. Ilość płyt w paczce: 15. Ilość m2 w paczce: 7,5.
Styropian Arbet FASADA SYSTEM KOMFORT gr.5cm.

Do stosowania w aplikacjach wymagających przenoszenia niewielkich obciążeń mechanicznych, w szczególności do izolacji ścian, stropów żelbetowych, dachy strome pod i pomiędzy krokwiami. Ilość płyt w paczce: 12. Ilość m2 w paczce: 6.
Styropian Arbet FASADA SYSTEM KOMFORT gr.6cm.

Do stosowania w aplikacjach wymagających przenoszenia niewielkich obciążeń mechanicznych, w szczególności do izolacji ścian, stropów żelbetowych, dachy strome pod i pomiędzy krokwiami. Ilość płyt w paczce: 10. Ilość m2 w paczce: 5.
Styropian Arbet FASADA SYSTEM KOMFORT gr.7cm.

Do stosowania w aplikacjach wymagających przenoszenia niewielkich obciążeń mechanicznych, w szczególności do izolacji ścian, stropów żelbetowych, dachy strome pod i pomiędzy krokwiami. Ilość płyt w paczce: 8. Ilość m2 w paczce: 4.
Styropian Arbet FASADA SYSTEM KOMFORT gr. 8cm.

Do stosowania w aplikacjach wymagających przenoszenia niewielkich obciążeń mechanicznych, w szczególności do izolacji ścian, stropów żelbetowych, dachy strome pod i pomiędzy krokwiami. Ilość płyt w paczce: 7. Ilość m2 w paczce: 3,5.
Styropian Arbet FASADA SYSTEM KOMFORT gr. 9cm

Do stosowania w aplikacjach wymagających przenoszenia niewielkich obciążeń mechanicznych, w szczególności do izolacji ścian, stropów żelbetowych, dachy strome pod i pomiędzy krokwiami. Ilość płyt w paczce: 6. Ilość m2 w paczce: 3.
Styropian Arbet FASADA SYSTEM KOMFORT gr. 10cm

Do stosowania w aplikacjach wymagających przenoszenia niewielkich obciążeń mechanicznych, w szczególności do izolacji ścian, stropów żelbetowych, dachy strome pod i pomiędzy krokwiami. Ilość płyt w paczce: 6. Ilość m2 w paczce: 3.